Tidligere vedtak

Kort orientering om vedtak som tidligere er fattet av styret eller på sameiermøter:

Det gis tillatelse til at endeleiligheter nede kan søke styret om å bygge ut terrasse iht disse gitte kriteriene. Saken ble vedtatt på ekstraordinært sameiermøte den 04.05.16.

Ordensreglene kan endres av styret.