Elbil

Etablering av ladestasjoner for elbil.

Prosedyren er som følger:

  1. Send en kort søknad med kontaktinformasjon på epost til styret. (Ikke noe søknadsskjema.)
  2. Vi skriver kontrakt.
  3. Styret kontakter BET – Bergen Elektro Team og bestiller.
  4. BET kontakter deg for installasjon og sender faktura til deg.
  5. Styret sender beskjed til regnskapsfører om økte fellesutgifter for deg (kr 250) + egen faktura for engangsgebyr til sameiet (kr 2000).

Nøyaktig pris for installasjon fås av BET, som gir oss lav timepris og billige deler, men man må anta at dette vil koste rundt 15.-17.000 kroner.

Ladestasjonen som er valgt leveres av Defa og eies av hver enkelt sameier.

Etter gjennomført vedtektsendring den 04.05.16 har vi nå oppgradert felles inntak til garasjen fra 4×40 til 4×80 A (400V). Sammen med laststyring, er dette en løsning som sikrer – i teorien – alle med ønske om å få ladestasjon anledning til dette.