Fasiliteter

Sameiet disponerer flotte fellesområder. Vi har lekeplass, ballbinge og et samlingssted med lekehus og sandkasse. Dessuten har vi et stort område foran rekke 6 og 7 som vi gjerne vil ha innspill til hvordan vi kan bruke. Her er mange muligheter!

Vi setter pris på at man husker å rydde opp når kvelden er omme. Er alt som det bør være på lekeplassen, i ballbingen eller andre steder? Det er fint om du ordner det denne gangen 🙂 Både liten og stor sykkel plasseres helst i boden.

Styret har årlig satt av midler til en egen plantegruppe under kallenavnet «blomsterpikene». Vi setter pris på slike positive initiativ som gagner fellesskapet. Har dere sett de vakre blomsterpottene og blomsterbedene rundt omkring? Dette skaper glede og trivsel for oss alle og alle er hjertelig velkommen til å bidra. 🙂

Har du en tanke om en utbedring, og aller helst, vil du bidra med noe selv?
Ta kontakt med styret!