Bossug, plast og pappcontainer

Bossug

Tømmetider:

Restavfall: 1 gg i uken.
Papir: 1 gg hver 14 dag.
Pappcontainer: 1 gg måneden. (Blå uke jf tømmekalender på BIR sine hjemmesider)

Plast

Poser til plast kan hentes gratis på Extra Sædalen og full pose henges på «knottene» på pappcontainer på tømmedag.

Permanent pappcontainer i sameiet

Styret besluttet etter flere innspill fra sameiere å anskaffe en pappcontainer.

I samråd med BIR står den i svingen ved garasjen. Den vil stå der fast inntil vi avslutter avtalen.

Dette er gjort mest på grunn av gjentatte feil og ekstrakostnader på papirsuget. Denne løsningen har heller ikke vært ment til å dekke sameiets behov for daglig pappavfall.

Pris for dette vil være 7300 kr i året for hele sameiet, fordelt etter brøk gitt fra BIR.

Grovt regnet vil dette medføre en økning på ca 12 kroner pr beboer i måneden som vil bli belastet via de kommunale utgiftene.

Viktig:

  • Større mengder papp (eks; nytt kjøkken fra IKEA o.l.) skal leveres ved Kringlebotn eller gratis ved sentrale gjenvinningsanlegg.
  • Containeren tømmes bare 1 gang i måneden – ta hensyn til dette. Ikke legg papp på utsiden av containeren dersom det er fullt. BIR fjerner ikke dette.
  • Dersom det flyter avfall på utsiden av containeren – rydd opp og gi melding til styret.