Bossug, plast og pappcontainer

Bossug

Tømmetider:

Restavfall (grå luke bossug): 1 gg i uken hver mandag.
Papir (blå luke bossug): 1 gg i uken hver onsdag.
Pappcontainer: fredag i partallsuker

Plast:

Poser til plast kan hentes gratis på Extra Sædalen og Rema 1000 og full pose henges på «knottene» på pappcontainer.

Tømmedag er torsdag i blå uke. https://bir.no/media/10987/blaa_torsdag.pdf

Permanent pappcontainer i sameiet:

Styret besluttet etter flere innspill fra sameiere å anskaffe en pappcontainer.

I samråd med BIR står den i svingen ved garasjen. Den vil stå der fast inntil vi avslutter avtalen.

Dette er gjort mest på grunn av gjentatte feil og ekstrakostnader på papirsuget. Denne løsningen har heller ikke vært ment til å dekke sameiets behov for daglig pappavfall.

Pris for dette vil være ca. 15.500 kr i året for hele sameiet, fordelt etter brøk gitt fra BIR.

Grovt regnet vil dette medføre en økning på ca. 24 kroner pr beboer i måneden som vil bli belastet via de kommunale utgiftene.

Viktig:

  • Større mengder papp (eks; nytt kjøkken fra IKEA o.l.) skal leveres ved Kringlebotn eller gratis ved sentrale gjenvinningsanlegg.
  • Ikke legg papp eller annet avfall på utsiden av containeren. BIR fjerner ikke dette.
  • Dersom det flyter avfall på utsiden av containeren – rydd opp og gi melding til styret.