Ladestasjoner

Informasjon om elbilanlegget

Sameiet har 28 ladestasjoner knyttet til leiligheter der eier har investert i ladestasjonen og betaler en fast avgift hver måned.

Antallet ladestasjoner er slik at styret jobber med å anskaffe fulldynamisk online laststyring slik at vi kan styre kapasiteten for å sikre at vi har dekning til alle.

Beboere som har ladestasjon, men ikke benytter den, må likevel betale en fast avgift i måneden (jf. kontrakten) ettersom man regnes inn i kapasiteten til anlegget.

Vi gjør oppmerksom på at det er muligheter for fremleie. Styret er positiv til dette tiltaket, og skal orienteres og godkjenne dette før man leier ut. Dette er bare for å sørge for at vi ikke har mange biler pr stasjon.

Styret ønsker ikke at man lader nå og da ved rekkene. Dette er i strid med parkeringsforbudet, og over tid kan det være brannfarlig dersom man lader fra vanlig stikkontakt.

Brannsikkerhet: Det er overspenningsvern knyttet til den enkelte ladestasjon, samt i selve sikringsskapene. Løsningen styret har valgt er sikker og anbefalt iht. sentrale retningslinjer.

Ladestasjoner er registrert på www.ladestasjoner.no

Registreringen sørger for at de er synlige på diverse nettsteder og apper, noe som er en fordel for å øke publisiteten rundt dette. De er registrert bare for beboere.