Om styret

Nåværende styre 2020/2021:

Styreleder Olga Shangina i nr 14 (tlf. 41764304)

Nestleder Ingerd Lene Nyheim i nr 25

Styremedlem Ulf Sæterdal i nr 17

Styremedlem Ann Kristin Hermansen i nr 50

Styremedlem Gunnhild Eldhuset Hoprekstad i nr 41

Har du en sak du vil melde til styret? Eller får du ikke mail fra styret? Send en skriftlig henvendelse.