Om styret

Medlemmer i styret 2021/2022:

Styreleder Olga Shangina i nr 14 (tlf. 41764304)

Styremedlem Gunnhild Eldhuset Hoprekstad i nr 41

Styremedlem Markus Hay i nr 33

Styremedlem Siv Klippen 8

Styremedlem Ulf Sæterdal i nr 17

Har du en sak du vil melde til styret? Eller får du ikke mail fra styret? Send en skriftlig henvendelse.