Forsikring

Sameiet har dekning gjennom Tryg Forsikring. Avtalenr: 4027448.

Kontakt både styret og Tryg direkte dersom du mener at et forhold skal dekkes av forsikringen.

Den enkelte beboer må selv ha innboforsikring.